Thống kê
Hôm nay : 19
Tháng 01 : 613
Năm 2021 : 613

NHẰM gIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho CBGVC,NV Trường MN Túc Duyên

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
12/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2017
Ngày hiệu lực:
07/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2017
Ngày hiệu lực:
07/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2017
Ngày hiệu lực:
07/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2017
Ngày hiệu lực:
07/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/06/2017
Ngày hiệu lực:
01/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/05/2017
Ngày hiệu lực:
24/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/05/2017
Ngày hiệu lực:
24/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực