Nhà trường đã có 4.710 m2 đất, được xây dựng kiên cố tại 2 điểm trường, tập trung ở nơi đông dân cư, khu trung tâm làm việc của BGH được đặt tại cơ sở 1 thuộc tổ 18 - phường Túc Duyên, diện tích 3.765 m2 với 16 phòng học được xây dựng kiên cố 2 tầng, 1 khu nhà Hiệu bộ đầy đủ các phòng chức năng, có 1 bếp ăn xây dựng theo quy trình bếp 1 chiều, sân chơi có cây xanh, bóng mát, có vườn hoa và 05 loại đồ chơi ngoài trời....; Cơ sở 2 đặt tại Tổ 5 phường Túc Duyên, diện tích 945m2 với 06 phòng học được xây dựng kiên cố 2 tầng, 1 dãy nhà cấp 4 – ba gian, bếp ăn 1 chiều xây dựng bán kiên cố, 1 sân chơi được thiết kế phù hợp, có cây xanh, bóng mát, có vườn hoa và nhiều loại đồ chơi ngoài trời...